Đặt hàng thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại Lộc Phát. Nhân viên của Lộc Phát sẽ sớm liên hệ với bạn để xác nhận đơn hàng của bạn. Cảm ơn bạn!

Quay lại trang đặt hàng

©2021 Bản quyền thuộc về Vòng gỗ Lộc Phát

VÒNG GỖ PHONG THUỶ LỘC PHÁT

Địa chỉ: Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội

Số điện thoại: 086.867.4186

Email: vonggolocphat@gmail.com

Website: https://vonggolocphat.com

Dịch vụ

Chính sách hoàn trả

Đăng ký đối tác

Bảo mật riêng tư

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Liên hệ với chúng tôi